Schedule

February March April
25
26
27
28
01
02
VTB, RC  
Lokomotiv Kuban
79:67
03
04
05
06
07
08
VTB, RC  
Nizhny Novgorod
79:64
09
10
11
12
13
14
15
VTB, RC  
PARMA
92:88 OT
16
17
18
19
20
21
22
23
24
VTB, RC  
Zenit
25
26
27
28
29
30
31
VTB, RC  
Nizhny Novgorod