BC «Enisey» - Evgeniya Tarsenko (Shapovalova)

Roster WBC «Enisey»

16 Evgeniya Tarsenko (Shapovalova) Center Birthday: 13.05.1988 (30) Birthplace: Krasnoyarsk Country: Russia Height: 196 cm. Weight: 83 kg. Rank: MS